Veelgestelde vragen

Veel vragen die we krijgen, hebben we gebundeld op deze pagina. Zoals vragen over persoonsgegevens, tarieven, betaling, besparen, technische vragen over koude en warmte, de Mijn Wellsius omgeving en overige vragen.

Persoonsgegevens

Wat houdt een leveringsovereenkomst met Wellsius in?

Als u klant wordt bij Wellsius, ontvangt u een leveringsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen. De levering van warmte en koude is verbonden aan uw woning, dus het is niet mogelijk om van aanbieder te wisselen.

Hoe gaat Wellsius om met mijn persoonlijke gegevens?

Als Wellsius zijn we ons bewust dat wij persoons- gegevens van onze klanten verzamelen in het kader van onze dienstverlening. Met deze privacyverklaring willen wij transparant communiceren waarom wij gegevens van hen verwerken en hoe wij dat doen. Wellsius gaat zorgvuldig om met haar klantgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Wij waken daarom over onze klantgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen.

Ik ontvang geen e-mail van Wellsius Energie, wat kan ik hieraan doen?

Waarschijnlijk komt de e-mail in uw spam/ongewenste mail terecht omdat het e-mailadres niet wordt herkend. Controleer regelmatig uw ongewenste mail en voeg het e-mailadres van Wellsius Energie toe als vertrouwde afzender. Een andere optie is dat uw mailbox vol is. Mochten wij de e-mail meerdere malen niet bij u kunnen bezorgen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Welke persoonsgegevens legt Wellsius Energie vast?

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, productvoorkeuren en verbruiksgegevens van warmte.

Tarief

Wat worden de warmtetarieven in 2023?

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Door de overheid is daarom het besluit genomen om voor 2023 een prijsplafond voor energie vast te stellen. Zo wil de overheid de kostenstijging voor energie voor huishoudens beperken.

Ook voor warmte is een prijsplafond vastgesteld. Dat betekent dat u in 2023 tot een verbruik van 37 Gj een bedrag van € 47,38 per Gj betaalt. Voor het verbruik boven 37 Gj betaalt uhet reguliere tarief. Dit reguliere tarief, vindt u samen met de nieuwe vaste kosten in het tarievenblad 2023, wat u van ons ontvangt. De tarieven zijn binnenkort ook in uw Mijn Wellsius omgeving te zien.

Waarom stijgen de warmtetarieven in 2023?

De warmtetarieven moeten Wellsius als warmteleverancier voldoende dekking geven om de warmte kunnen leveren en garanderen. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de product van warmte hard gestegen. Deze kosten bestaan uit elektriciteitskosten, materiaalkosten en personeelskosten. Met name de elektriciteitskosten zorgen voor fors hogere kosten op warmte te produceren. Dit heeft ertoe geleidt dat de warmtetarieven van 2023 hoger zijn dan die van 2022.

Om de kostenstijging voor huishoudens te beperken heeft de overheid een prijsplafond voor 2023 vastgesteld voor het warmte verbruikstarief. Dat prijsplafond bedraagt € 47,38 per Gj. Wij brengen u voor uw warmteverbruik derhalve dit bedrag in rekening. Voor de werkelijke kosten boven dit bedrag ontvangen wij van de overheid een subsidie.

 

Verandert mijn voorschotbedrag in 2023?

De warmtetarieven zijn in 2023 hoger dan in 2022. Dat komt onder andere omdat vanaf 1 januari 2023 de BTW van 9% naar 21% wordt verhoogd (de tijdelijke verlaging eindigt op 31 december 2022) en omdat de productiekosten voor warmte zijn gestegen.

Vandaar dat uw voorschotbedrag hierop in 2023 wordt aangepast. Daarbij houden wij rekening met het prijsplafond wat door de overheid is vastgesteld. Dat prijsplafond bedraagt € 47,38 per Gj.

Uw nieuwe voorschotbedrag kunt u binnenkort inzien in uw Mijn Wellsius omgeving en wordt vanaf 1 januari 2023 of 1 februari 2023 toegepast.

Wat houdt de verlaging van de BTW per 1 juli 2022 in?

Om de energielasten voor consumenten te verlagen heeft de overheid besloten om de BTW op energie per 1 juli 2022 te verlagen van 21% naar 9%.

Deze regeling komt per 1 januari 2023 te vervallen, vanaf dat moment bedraagt de BTW weer 21%.

Leveren wij warmte aan u en betaalt u per Gj verbruik?

De tarieven die voor u van toepassing zijn vindt u op uw persoonlijke pagina op mijn Wellsius.
Deze tarieven zijn gemaximeerd door De Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Een voorschotnota is gebaseerd op het verwachte verbruik van warmte, warm tapwater en uw vastrechtkosten. De verwachte kosten worden verdeeld over twaalf termijnen,
het termijnbedrag staat vermeld op de voorschotnota. Pas aan het einde van het jaar weten we exact hoeveel warmte en koude u heeft verbruikt. De werkelijke kosten vindt u terug op de jaarafrekening, deze worden verrekend met de betaalde voorschotnota’s.

LET OP:
Houdt er rekening mee hoe meer u verbruikt hoe meer u het volgende jaar moet betalen.
Dit geldt alleen voor warmte en warm tapwater.

Huurt u een warmtepomp en heeft u vastrechtkosten?

De tarieven die voor u van toepassing zijn vindt u op uw persoonlijke pagina op mijn Wellsius.
De maximale vastrecht tarieven worden jaarlijks vast gesteld door De Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De huur van de warmtepomp staat vast.  Deze kosten zijn verdeeld over 12 termijnen, Het termijnbedrag staat op uw maandelijkse factuur. U krijgt daarom ook geen jaarafrekening.

Koopt u een warmtepomp en heeft u vastrecht kosten?

De tarieven die voor u van toepassing zijn vindt u op uw persoonlijke pagina op mijn Wellsius.
De vastrecht tarieven worden jaarlijks vast gesteld door De Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Deze kosten zijn verdeeld over 12 termijnen, Het termijnbedrag staat op uw maandelijkse factuur.
U krijgt daarom ook geen jaarafrekening.

Betaling

Krijg ik maandelijks een factuur als ik via automatische incasso betaal?

Nee, u ontvangt geen voorschotfacturen. Deze vindt u terug in ons online klantenportal Mijn Wellsius. De jaarafrekening ontvangt u wel per post of per e-mail. Dit is afhankelijk van uw communicatievoorkeur.

Waarom krijg ik van Wellsius Energie alleen maar een digitale facturatie?

Duurzaamheid is een onderwerp waar Wellsius Energie veel aandacht aan besteedt. Daarom versturen we onze facturen graag zoveel mogelijk digitaal. Door uw factuur per e-mail in plaats van per post te versturen, kunnen we samen het papierverbruik verminderen en zo het milieu ontzien. We merken dat steeds meer klanten de voorkeur hebben om hun factuur digitaal te ontvangen. We zijn blij dat we op deze manier kunnen voldoen aan de wens van onze klanten. Wilt u uw factuur wel per post dan kunt u dit aan geven bij de klantenservice.

Ik betaal mijn facturen handmatig. Wanneer moet ik dat steeds doen?

De vervaldatum staat op uw factuur. Bent u uw factuur kwijt? U vindt deze terug in uw account op ons online klantenportal Mijn Wellsius.

Tip: betaal via automatische incasso. Zo heeft u er geen omkijken meer naar uw betalingen en betaalt u altijd op tijd.

Ik krijg herinneringen en aanmaningen, maar ik heb alles betaald. Hoe kan dat?

*Niet alle functionaliteiten zijn al beschikbaar in Mijn Wellsius. Onze klantenservice helpt u graag!

Waarschijnlijk hebben uw betaling en onze betalingsherinnering elkaar gekruist. Om dat zeker te weten, kun u de betalingen en openstaande facturen bekijken op ons online klantenportal Mijn Wellsius.

Tip: betaal via automatische incasso. Zo heeft u er geen omkijken meer naar uw betalingen en betaalt u altijd op tijd.

Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?

We kunnen ons voorstellen dat dit erg vervelend voor u is. Graag komen we met u in contact zodat we samen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Onze klantenservice helpt u graag verder.

Technische vragen (Koude)

Hoe werkt vloerkoeling?

In de zomerperiode fungeert de vloerverwarming installatie als vloerkoeling installatie. Water met een temperatuur van 18 °C wordt aan de vloerverwarming installatie aangeboden, indien de bewoner er via de thermostaat om vraagt. De vloerkoeling zorgt voor een afkoeling van de ruimte.

De mate van afkoeling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • De buitentemperatuur
  • De mate van zoninstraling in de woning
  • De mate van ventilatie in de woning
  • De interne warmtelast

Om condensvorming te voorkomen is het niet mogelijk om water met een temperatuur lager dan 18 °C in de vloer te brengen. De combinatie van deze 18 °C aanvoer en de hierboven genoemde facturen bepaald wat de te behalen temperatuur is. Uit de praktijk leert men dat met name het temperatuurverschil tussen buiten en binnen (meerdere graden lager) zorgt voor een behaaglijk gevoel.

Kan ik kiezen voor alleen koude of alleen warmte?

U bent verplicht om aangesloten te zijn op de centrale warmte-koude voorziening van Wellsius. Dit geldt zowel voor ‘koeling’ als voor ‘verwarming’. U kunt dus niet slecht één van beide afnemen. De reden dat u niet kunt kiezen voor alleen warmte of koude is dat het bodemenergiesysteem ‘uitgeput’ raakt als alleen warmte of koude uit de bodem wordt gehaald.

Nieuwbouw woningen zijn bijzonder goed geïsoleerd. Dit zorgt voor een relatief lage warmtevraag. Bijkomend effect is dat nieuwbouw woningen in de zomer minder snel afkoelen. De beschikbaarheid van vloerkoeling biedt extra comfort tijdens warme dagen.

Voor koude staat geen verbruikstarief genoemd in het tarievenblad, alleen vaste kosten (vastrecht) hoe komt dat?

Voor de koude die u afneemt, hoeft u niet per energiehoeveelheid (GJ) af te rekenen, u betaalt alleen het vaste jaarlijkse bedrag. U kunt dus gerust koelen zoveel u wilt. Dit is door de toezichthouder (ACM) bepaald.

Technische vragen (Warmte)

Hoe werkt vloerverwarming?

De verwarmingsinstallatie betreft een zogenaamde laag temperatuur verwarming installatie. Dit is geschikt voor woningen die goed zijn geïsoleerd. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt (bij verwarming) de vloerverwarming gevuld met warmte tussen de 30 °C en 40 °C. Dit zorgt ervoor dat de woning geleidelijk wordt opgewarmd. Bij woningen die worden verwarmd middels radiatoren (gebruikelijk in woningen met een CV ketel), komt van de woningen hoge stralingswarmte af. Dat is bij vloerverwarming niet het geval. Aangezien de verwarming meer geleidelijk plaatsvindt wordt geadviseerd de temperatuur zo min mogelijk te laten fluctueren. Het duurt immers even voordat de woning is opgewarmd, nadat deze is afgekoeld. Advies is daarom om de temperatuur ’s nachts en overdag gelijk te houden (op de thermostaat).

Afhankelijk van de installatie in uw woning kunt u per vertrek de gewenste temperatuur instellen.

Waarom moet ik kiezen voor een geschikte vloerafwerking?

Niet elke vloerafwerking is geschikt voor vloerverwarming en/of koeling. Over het algemeen geldt: hoe dunner (of massiever) de vloerafwerking, hoe beter het de warmte doorlaat. Het grootste verwarmings- en koelvermogen wordt gerealiseerd bij plavuizen of tegels, maar ook bepaalde laminaatvloeren zijn goed te combineren met vloerverwarming. Het toepassen van een houten vloer van 15 mm of meer wordt sterk afgeraden vanwege de zeer beperkte afgifte door de hoge isolerende werking van het parket en de kans op condensvorming op of onder de vloer.

Waarom moet ik de thermostaat zoveel mogelijk op een constante temperatuur houden?

Vloerverwarming werkt met lagere temperaturen dan radiatoren. Hierdoor duurt het langer voordat een ruimte op temperatuur is. Laat uw thermostaat daarom zoveel mogelijk op een vaste temperatuur staan, ook ’s nachts.

Mag ik boren of spijkeren in de vloer?

De leidingen van het verwarmingssysteem lopen vlak onder de oppervlakte van de betonvloer. Dit betekent dat in geen enkel geval in de vloer mag worden geboord of gespijkerd.

Besparen

Hoe kan ik kosten besparen?

De projectontwikkelaar, woningcorporatie, VVE óf gemeente heeft voor Wellsius gekozen als warmteleverancier van uw woning. Wellsius heeft daarvoor geïnvesteerd in de aanleg van een duurzaam warmtesysteem voor een periode van 30 jaar. De woningen in uw wijk, dus ook die van uw buren, zijn hierop aangesloten. Anders dan bij gas en elektra kunt u niet switchen naar een andere warmteleverancier omdat het systeem in uw woning aansloten is op de installatie van Wellsius.

U kunt zonder te switchen zeker ook kosten besparen door zo optimaal mogelijk met de warmte-installatie om te gaan. Een belangrijk gegeven is dat u zo min mogelijk de temperatuur op de thermostaat moet wisselen. Stel deze in op een constante temperatuur die u prettig vindt. Een constante temperatuur van 20 C is duurzamer én kost minder dan een constante temperatuur van 21 C. Daarnaast is het verstandig om de woning kort en krachtig te ventileren. De woning is gebouwd met hoogwaardige isolatie en een ventilatiesysteem Dat is afgestemd op deze manier van ventileren. De hele dag een raam open zetten leidt tot onnodig warmteverlies en dus hogere kosten. Deze manier van verwarmen vraagt van u een ander manier van omgaan met het systeem maar uiteindelijk levert dit wel een hoger comfort en gezonder klimaat op terwijl u ook de kosten beter kan beheersen. En voor warm tapwater geldt: hoe minder lang u het warm water gebruikt, hoe meer u bespaart.

Let op! deze besparing geldt echter alleen voor warmte en warm tap water.  In de zomer heeft u koeling maar daar verbruikt u niks mee.

Mijn Wellsius omgeving

Hoe regel ik mijn inhuizing?

U krijgt van Wellsius Energie een uitleg hoe u zich moet inloggen en daarna ook kan inhuizen.

Komt u daar niet uit? Onze klantenservice helpt u graag.

Hoe regel ik mijn uithuizing?

Als u gaat verhuizen, dan kunt u zich eenvoudig bij ons uithuizen. Dit kan online via Mijn Wellsius omgeving.

Goed om te weten. U hoeft van de meterstanden geen foto’s te maken en naar ons toe te sturen, dit gaat allemaal automatisch.

Komt u daar niet uit? Onze klantenservice helpt u graag.

Meterstanden bekijken.

Als Wellsius Energie Giga Joules bij u levert dan kunt u in de online omgeving uw meterstanden bekijken. U kunt de meterstanden per dag, maand en per jaar bekijken.

Bent u aangesloten bij Wellsius Energie en heeft u alleen vastrecht?

Dan kunt u geen meterstanden inzien, dit komt omdat u een aparte warmtepomp heeft.

Uw maandelijkse facturen bekijken.

In de Mijn Wellsius omgeving kunt u heel gemakkelijk inzicht krijgen in uw maandelijkse facturen.

Bij Mijn facturen op ons online klantenportal van Mijn Wellsius vind u een duidelijk overzicht van uw facturen en betalingen. U kunt zien welke facturen in rekening zijn gebracht en welke wel of nog niet voldaan zijn.

Waarom kan ik de website mijn.wellsius.nl niet openen?

Grote kans dat u nog werkt met een verouderde browser, zoals Windows 95 met Internet Explorer 5. Update uw browser eerst, zodat u daarna de website wel kunt bezoeken.

Ik wil inloggen op Mijn Wellsius maar mijn e-mailadres is onbekend?
  • Kies dan voor de optie aanmelden in klantenportaal.
  • De gegevens gebruikt bij registreren opnieuw invullen.
  • U zal een melding krijgen dat het account nog niet bevestigd is geweest, er komt een link waarop u kan drukken om de bevestiging opnieuw te versturen.
  • U heeft een bevestiging in uw mail ontvangen. Via deze mail kunt u op de link klikken.
  • U ziet nu opnieuw aanmelden. Vul daar weer uw gegevens in, vergeet geen spatie tussen de cijfers en letters van uw (nieuwe)postcode.

Lukt het na het doorlopen van een van deze stappen nog steeds niet om in te loggen op uw account? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-3345678.

Overige vragen

Bij wie koop ik elektra en water?

Wellsius levert geen elektra of water. Het koude leidingwater koopt u in bij het lokale waterbedrijf. Elektriciteit kunt u inkopen bij een energieleverancier naar keuze. Als u een extra bijdrage wilt leveren aan het milieu kunt u kiezen voor Groene Stroom. Een gasleverancier is niet meer nodig, uw woning heeft immers geen gasaansluiting meer.

Heeft Wellsius energie een app?

Nee, wij hebben nog geen app. Wel kunt u inloggen op ons online klantenportal Mijn Wellsius. Via uw persoonlijke account op www.mijnwellsius.nl kunt u snel en eenvoudig online diverse gegevens doorgeven, inzien en wijzigen.

Ik wil een overlijden doorgeven

De medewerkers van de klantenservice helpen u graag met de wijzigingen die een overlijden met zich meebrengt. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 3345678. Ook kun u het overlijden per e-mail via contact@wellsius.nl

Ik heb een klacht over Wellsius Energie. Waar kan ik die melden?

Heeft u een klacht? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088-3345678. Ook kunt u ons mailen via contact@wellsius.nl

Mocht u een klacht hebben die niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u deze ook aan de geschillencommissie voorleggen via www.geschillencommissie.nl.

Contact

Heeft u nog geen antwoord gekregen op uw vraag?

Dan kunt u telefonisch contact op nemen via dit nummer: 088-33 456 78

Of mail naar: contact@wellsius.nl