Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Leveringsovereenkomst en tarieven

Wat houdt de verlaging van de BTW per 1 juli 2022 in?

Om de energielasten voor consumenten te verlagen heeft de overheid besloten om de BTW op energie per 1 juli 2022 te verlagen van 21% naar 9%. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit voor alle tariefcomponenten geldt (vast en variabel) of alleen voor het gebruikstarief (variabel).

Koeling

Hoe werkt vloerkoeling?

In de zomerperiode fungeert de vloerverwarming installatie als vloerkoeling installatie. Water met een temperatuur van 18 °C wordt aan de vloerverwarming installatie aangeboden, indien de bewoner er via de thermostaat om vraagt. De vloerkoeling zorgt voor een afkoeling van de ruimte.

De mate van afkoeling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • De buitentemperatuur
  • De mate van zoninstraling in de woning
  • De mate van ventilatie in de woning
  • De interne warmtelast

 

Om condensvorming te voorkomen is het niet mogelijk om water met een temperatuur lager dan 18 °C in de vloer te brengen. De combinatie van deze 18 °C aanvoer en de hierboven genoemde facturen bepaald wat de te behalen temperatuur is. Uit de praktijk leert men dat met name het temperatuurverschil tussen buiten en binnen (meerdere graden lager) zorgt voor een behaaglijk gevoel.

Kan ik kiezen voor alleen koude of alleen warmte?

U bent verplicht om aangesloten te zijn op de centrale warmte-koude voorziening van Wellsius. Dit geldt zowel voor ‘koeling’ als voor ‘verwarming’. U kunt dus niet slecht één van beide afnemen. De reden dat u niet kunt kiezen voor alleen warmte of koude is dat het bodemenergiesysteem ‘uitgeput’ raakt als alleen warmte of koude uit de bodem wordt gehaald.

 

Nieuwbouw woningen zijn bijzonder goed geïsoleerd. Dit zorgt voor een relatief lage warmtevraag. Bijkomend effect is dat nieuwbouw woningen in de zomer minder snel afkoelen. De beschikbaarheid van vloerkoeling biedt extra comfort tijdens warme dagen.

Voor koude staat geen verbruikstarief genoemd in het tarievenblad, alleen vaste kosten (vastrecht) hoe komt dat?

Voor de koude die u afneemt, hoeft u niet per energiehoeveelheid (GJ) af te rekenen, u betaalt alleen het vaste jaarlijkse bedrag. U kunt dus gerust koelen zoveel u wilt. Dit is door de toezichthouder (ACM) bepaald.

Vloerverwarming

hoe werkt vloerverwarming?

De verwarmingsinstallatie betreft een zogenaamde laag temperatuur verwarming installatie. Dit is geschikt voor woningen die goed zijn geïsoleerd. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt (bij verwarming) de vloerverwarming gevuld met warmte tussen de 30 °C en 40 °C. Dit zorgt ervoor dat de woning geleidelijk wordt opgewarmd. Bij woningen die worden verwarmd middels radiatoren (gebruikelijk in woningen met een CV ketel), komt van de woningen hoge stralingswarmte af. Dat is bij vloerverwarming niet het geval. Aangezien de verwarming meer geleidelijk plaatsvindt wordt geadviseerd de temperatuur zo min mogelijk te laten fluctueren. Het duurt immers even voordat de woning is opgewarmd, nadat deze is afgekoeld. Advies is daarom om de temperatuur ’s nachts en overdag gelijk te houden (op de thermostaat).

Afhankelijk van de installatie in uw woning kunt u per vertrek de gewenste temperatuur instellen.

Kies geschikte vloerafwerking?

Niet elke vloerafwerking is geschikt voor vloerverwarming en/of koeling. Over het algemeen geldt: hoe dunner (of massiever) de vloerafwerking, hoe beter het de warmte doorlaat. Het grootste verwarmings- en koelvermogen wordt gerealiseerd bij plavuizen of tegels, maar ook bepaalde laminaatvloeren zijn goed te combineren met vloerverwarming. Het toepassen van een houten vloer van 15 mm of meer wordt sterk afgeraden vanwege de zeer beperkte afgifte door de hoge isolerende werking van het parket en de kans op condensvorming op of onder de vloer.

Waarom moet ik de de thermostaat zoveel mogelijk op een constante temperatuur houden?

Vloerverwarming werkt met lagere temperaturen dan radiatoren. Hierdoor duurt het langer voordat een ruimte op temperatuur is. Laat uw thermostaat daarom zoveel mogelijk op een vaste temperatuur staan, ook ’s nachts.

Mag ik boren of spijkeren in de vloer?

De leidingen van het verwarmingssysteem lopen vlak onder de oppervlakte van de betonvloer. Dit betekent dat in geen enkel geval in de vloer mag worden geboord of gespijkerd.