Wat we doen

Duurzame energieoplossingen voor gebouwen

We verzorgen de complete realisatie van gasloze en duurzame energievoorzieningen voor gebouwen. Daarbij nemen we alles uit handen. Denk daarbij aan de vergunningaanvraag, het ontwerp van de warmte-koude installatie, het realiseren van de bronnen en de warmtepompcentrale, maar ook de distributie naar de woningen of zakelijke eenheden en aflevering van de warmte en koude aan de binnen installatie. En desgewenst kunnen we ook de vloerverwarming en ventilatie realiseren.

We kiezen er bewust voor om alles in eigen hand te houden. Zo houden we de regie en nemen we verantwoordelijkheid voor de gehele energievoorziening.   

  • Exploitatie van energievoorzieningen

    De systemen die we realiseren houden we vervolgens in eigendom. Zo blijven we langjarig (20 tot 30 jaar) verantwoordelijk voor de levering van warmte en koude en het ontzorgen van woning- en gebouweigenaren.  Samen met de opdrachtgever bepalen we de voor het project optimale invulling van de exploitatie, waaronder de warmte en koude tarieven en de financiering van de installatie.

  • Levering van warmte en koude

    Als warmteleverancier verzorgen we de levering, administratie, facturatie en klantenservice. Daarbij volgen we vanzelfsprekend de richtlijnen en regels van de warmtewet. Klanttevredenheid en leveringszekerheid voorop. De bewoners en zakelijke afnemers moeten er immers van op aan kunnen dat de gevraagde warmte en koude 365 dagen per jaar beschikbaar is.